[Hersteld] Van Henri Krop 'Spinoza in Nederland' op komst

Ook dit bij blogse.nl gewiste bericht stond nog in Google's cachegeheugen.

Van Henri Krop 'Spinoza in Nederland' op komst

In het kader van de tentoonstelling “Spinoza Amsterdammer”, gaf afgelopen zondag, 21 september 2008,  dr. Henri Krop in de Openbare Bibliotheek Amsterdam een lezing getiteld “Spinoza in de canon: het belang van zijn filosofie toen en nu”. Deze lezing is hier te downloaden van de website van de Amsterdamse Spinoza Kring.


[foto van bij de opening van de tentoonstelling Spinoza Amsterdammer op 5 september j.l. zie hier]

Bij de zinsnede “als men de meer dan drie eeuwen geschiedenis van het spinozisme in Nederland overziet, dan springt in het oog hoeveel leken zich de moeite getroost hebben zich zijn denkbeelden eigen te maken,” kwam de spreker met de mededeling dat hij bezig is met een boek ‘Spinoza in Nederland’ dat naar verwachting volgend jaar uitkomt. Dat boek belooft dus de ruim drie eeuwen geschiedenis van het spinozisme te brengen.

Zo'n boek was er nog niet. Er is het proefschrift van Siebe Thissen: ‘De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850-1907’ (SDU Den Haag 2000);
er is het boek over de eerste 'Spinoza-kring' van Wim Klever, Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700 (Uitg. Verloren, Hilversum, 1997); en er is
Michiel Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660 – 1750) (Uitg. Verloren, Hilversum, 2004); en uiteraard K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. Met inleiding van Dr. S.B.J. Zilverberg, HES publishers, Utrecht 1980 (oorspr. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1896)

En niet te vergeten uiteraard: ook barstens vol spinozisme zit
Jonathan Israel, Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden
idem, Enlightenment Contested, vertaling op komst als: De Verlichting onder vuur.
en er is vast nog wel een overzicht dat ik nog niet ontdekt heb, 

maar een boek dat de hele periode omvat, zowel de eerste receptie als de latere heropleving en tenslotte het spinozisme in onze tijd, is er nog niet. Om, naar uit te zien, dus.