[Hersteld] Tentoonstelling Spinoza Amsterdammer

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Tentoonstelling Spinoza Amsterdammer

                      Portret van de wijsgeer Baruch de Spinoza,
                      Charles Paul Landon, prent 1790 – 1810 ca.
                      Coll. Stadsarchief Amsterdam

 

Afgelopen vrijdag 5 september werd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) de tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" geopend. De redacteur van dit weblog was erbij. Hier een korte impressie met vooral enige foto's.

De website van Amsterdam Wereld Boekenstad geeft over de tentoonstelling te lezen: "Baruch de Spinoza was de grootste filosoof uit de Nederlandse geschiedenis. Hij kon zijn destijds tegendraadse filosofie slechts verkondigen doordat Amsterdam ook toen een vrijplaats van het woord was." Je vraagt je af uit welke deskundige pen zulke uitspraken van nogal misplaatste trots vloeien. [hier]

De tentoonstelling loopt t/m woensdag 5 november 2008 in de hoofdvestiging van de OBA aan de Oosterdokkade 143 te Amsterdam. Op de website van de OBA is er merkwaardigerwijs nog niets over te vinden. 

                                                  [groter]

Ik had vooraf de mooie, ruime bibliotheek bekeken. Het viel mij al op dat er zo weinig boeken van en over Spinoza in de schappen bij filosofie stonden. Ik dacht even dat alles was uitgeleend. Maar nu zag ik vele van deze boeken hier tentoongesteld. Geïnteresseerden moeten dus even geduld hebben - de Spinozaboeken zijn even voor twee maanden uit de roulatie genomen en hier tentoongesteld.

 

De tentoonstelling werd toegelicht door Frank van Kreuningen, voorzitter van de Amsterdamse Spinoza Kring.

 

Daarna gaf dr. Henri Krop, universitair docent filosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, een inleiding over 'Spinoza en zijn Kring'. Het meest opvallend was wat hij van de totstandkoming van het Spinozabeeld te Den Haag in herinnering bracht. Eigenlijk hadden de initiatiefnemers in 1877 plaatsing van het beeld in Amsterdam op het oog. Maar toen bleek dat uit Amsterdam slechts een bijdrage van 240 gulden kwam, terwijl Rotterdam het drievoudige en Den Haag het tweevoudige van dat bedrag opbracht, besefte men dat een profeet in eigen stad niet wordt geëerd en besloot men het beeld in Den Haag te plaatsen. Dat hielp Amsterdam nog eens duidelijk aan het nederige besef dat deze stad wel tamelijk laat komt met het eren van zijn grote vroegere stadsgenoot.
De lezing van dr. Krop is hier in PDF te lezen - van de site van de Amsterdamse Spinoza Kring.

Tenslotte kwam Carolien Gehrels, wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam haar belangstelling voor Spinoza uiten en de tentoonstelling openen. Voor haar geldt: Amsterdam, Stad van Spinoza - en ook: Spinoza, Boegbeeld van Amsterdam. Aardig was dat ze de gephotoshopte foto die deze weblogger had gemaakt (zie hier) met het voorstel de Centrale Vestiging van de OBA voortaan Spinoza bibliotheek te noemen, met een groot gebaar overhandigde aan de directeur van de OBA en tegelijk in de richting van enige gemeenteraadsleden aanhang zocht voor het hernoemen van de OBA. Er was wat haar betreft over dit idee te praten.

Wat zou het toch ook wat zijn als de grootste openbare bibliotheek van Europa naar Spinoza zou worden vernoemd!

Maar het werd al snel duidelijk dat Hans van Velzen, directeur OBA, daar erg weinig voor voelde. Hooguit was wat hem betreft te overwegen om een afdeling van de bibliotheek naar Spinoza te vernoemen. Het was voor deze weblogger de vraag of directeur Hans van Velzen zelf wel 'iets heeft met Spinoza'. Dat was niet echt te merken.
Aanvullend NotaBene: op zijn weblog van maandag 8 september rept hij met geen woord over zijn aanwezigheid bij de opening van deze tentoonstelling. Een veelzeggende stilte.  

De omvorming van de OBA zonder naam (ja, 'Centrale Vestiging') in Spinoza bibliotheek kunnen we dus wel vergeten.

Maar goed, er is momenteel dus een fraai verzorgde publiekstentoonstelling in 'zijn' bibliotheek, geoprganiseerd door de Amsterdamse Spinoza Kring i.s.m. Amsterdam Wereldboekenstad, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Amsterdams Historisch Museum.

De tentoonstelling wordt begeleid met enige lezingen [zie hier]

Reacties

Het is een beetje pessimistisch om het voorstel van Gehrels geen kans te geven. Ik had de indruk dat er over nagedacht was, dat het in welwillendheid werd ontvangen en dat het een formaliteit zou zijn om het officieel bekend te laten maken. Als het een luchtballonnetjes is heeft ze voor haar beurt gepraat. Ik ga er voorlopig vanuit dat dat niet zo is.

Ga er maar vanuit dat het wel zo is.
Als aandrager van het idee, was ik uiteraard zeer verrast dat de wethouder mijn voorstel leek te hebben overgenomen. Direct heb ik haar aangesproken en gevraagd hoe serieus het overhandigen van de foto en het noemen van de 'nieuwe naam' van de bibliotheek als 'Spinoza bibliotheek' door haar bedoeld was. Direct bleek mij dat het niet meer was dan het oplaten van een ballonnetje. Ze had er verder nog met niemand over geproken. Direct daarop sprak ik de directeur aan om van hem te horen wat hij van het idee vond en toen bleek me direct dat hij er helemaal niet van gediend was, zoals ik in het blog al beschreef. Het opgelaten ballonnetje is zonder enige aandacht in de openbaarheid direct al in de coulissen doorgeprikt. Vandaar dat er niets van in de pers verscheen (alleen op dit weblog). Het was en bleef niet meer dan een aardigheidje, een grapje, dat door de directeur duidelijk niet werd gewaardeerd.

Teleurstellend dat Carolien Gehrels dat zo ondoordacht doet. Dat is een wethouder onwaardig.