Gooi God niet weg, maar ook Spinoza niet

Ik heb al eens geschreven dat ik niet elk boek waarin Spinoza niet voorkomt ga signaleren, want dan heb ik alleen al daaraan dagwerk. Maar soms kom je een boek tegen, waarin dat ontbreken extra opvalt. Zo'n boek is dat van

Joël de Ceulaer, Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof. WPG De Bezige Bij Antwerpen, 2014 - books.google

Dit is te meer opvallend, daar De Ceulaar, die Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven studeerde, in zijn boek van twee jaar geleden, Denken Als Ambacht. De Levenswijsheid Van Tien Vlaamse Filosofen [Bezige Bij, 2012], Spinoza duidelijk op zijn pad was tegengekomen. Zelf had hij als leerpunt van zijn tien gesprekken samengevat: Spinoza is de grootste [cf. blog]

Aan die titel, Gooi God niet weg, is hij kennelijk gehecht, want zeven jaar eerder had hij hem ook al eens gebruikt, eerst als lezing en daarna als hoofdstuk, "Gooi God niet weg: nieuwe uitdagingen van de wetenschap aan het geloof" in: Didier Pollefeyt & Ellen De Boeck, Niet los van God? Geloof en wetenschap [Leuven, Acco, 2007 - zie inhoudsopgave, ook in PDF en recensie door René Fransen met ook commentaar op De Ceulaar]

Dat hij in dit boek Spinoza nergens noemt acht ik heel opmerkelijk. Verwijtbaar ook.

Reacties

Toch vind je in dit boekje op pagina 41 en pagina 217 Spinoza terug. De eerste keer flatterend, De 2e keer op blz 217 verkeerd (God zit verscholen in de natuur).
Aangezien Joël De Ceulaer wellicht Spinoza-onderricht kreeg van Etiënne Vermeersch moeten we verzachtende omstandigheden pleiten.

Bedankt, Luc Daenekindt, voor deze corrigerende informatie. Dat betekent dat books.google niet het hele boek gescand heeft, maar slechts een begindeel. Meer willen uitgevers soms niet toestaan; als je dat dan niet in de gaten hebt, trek je snel een verkeerde conclusie. Die is bij deze gecorrigeerd. Die goede en verkeerde weergave van Spinoza kun je misschien tegen elkaar wegstrepen, zodat er nog steeds niks overblijft?

Dag Luc en Stan,
Zo hoor ik jullie graag bezig! ;o)