Geleidelijke uitbreiding naar een Spinoza-website

Nu de inhoudsopgave van dit weblog onlangs in een aparte 'omgeving' kon worden geplaatst, heb ik daaraan heden een overzicht toegevoegd met secundaire literatuur over Spinoza zoals die op internet te vinden is.

De komende tijd zal ik daaraan nog een en ander toevoegen.

U vindt deze uitbreiding, wanneer u hierboven "Literatuur" aanklikt, of via de "Inhoudsopgave" en vervolgens aldaar "Inleidingen op Spinoza’s leven en werken."

Verder ben ik voornemens om hieraan uiteraard ook een gemakkelijke toegang te maken tot teksten van Spinoza zelf voor zover die op internet te vinden zijn.

Zo zal dit alles wellicht een complete Spinoza-website worden.

Ik houd mij aanbevolen voor tips om links toe te voegen.