Fraai boek over het werk van Leo Strauss

Gisteren was ik bij Selexys in Amsterdam en zag daar het volgende boek voor €12,50 in de ramsj. Selexyz Maastricht is er te klein voor, maar misschien is het elders nog wel bij een Selexys te vinden. Het gaat om

David Janssens, Tussen Athene en Jeruzalem. Filosofie, profetie en politiek in het werk van Leo Strauss. Boom. Amsterdam, 2002

 

Ik las inmiddels ca 30% op het puntje van m'n stoel (eerst in de trein en toen thuis). Het is een fraaie bewerking van Janssens' proefschrift.

 

Leo Strauss (1899-1973) was een belangrijk politiek filosoof die zich, zoals spinozisten zullen weten, lange tijd heeft bezig gehouden met Spinoza, vooral met kritiek op diens Tractatus Theologico-Politicus. Juist door de uitvoerige kritiek van Strauss, die door Janssens zorgvuldig en minutieus wordt weergegeven, kom je zeer veel te weten over wat Spinoza in feite met zijn TTP heeft gepresteerd. De scherp geformuleerde filosofische bezwaren ertegen van de zijde van iemand die aan de kant van de gelovige staat, openen toch nóg weer wat extra  luikjes richting begrip. Zo vergaat het mij althans. Goed geformuleerde bezwaren kunnen bijdragen tot de hermeneutica van een historisch filosofisch werk. Leo Strauss verzette zich tegen de tendens die er onder moderne joden was ontstaan om Spinoza te vereren als vader van de joodse emancipatie en van het politieke zionisme.
Enfin...
Het was niet mijn bedoeling een bespreking van het boek te brengen, maar wellicht iemand te verleiden. Ik ben enthousiast over dit boek. Sla uw slag.

Zie hier een bespreking door Govert J. Buijs in Wapenveld, Jaargang 53 | Nummer 2 | Pagina 39-40