Filip Buyse en de voortgang van Spinoza en wetenschap

Filip Buyse (li) in gesprek met Eric Schliesser bij de workshop Descartes & Spinoza op 21 april 2009 in UtrechtVan de week had ik weer eens e-mailcontact met Filip Buyse, waaruit ik de volgende informatie kan doorgeven. De vaste bezoekers van dit weblog weten dat ik al vaker informatie doorgaf van de Vlaming Filip Buyse. Hij is een universitair geschoold wetenschapper en filosoof, zeer geïnteresseerd in Spinoza, en houdt zich momenteel aan de Sorbonne in Parijs bezig met een doctoraatsstudie. Daarin onderzoekt hij de invloed van de wetenschap op Spinoza’s filosofie.

Ik vroeg hem hoe het stond met de voorbereiding van de website over Spinoza en wetenschap die hij op 1 januari 2009 al aankondigde en waarvan de realisering steeds weer vooruitgeschoven bleek te worden. Ik vroeg hem of het project mogelijk misschien van de baan was. Tot mijn vreugde vertelde hij:

“Mijn WEB -site is niet van de baan. Ik denk eind augustus een eerste versie te lanceren!”

'Wij van dit weblog' kijken er met belangstelling naar uit en zullen de eerste versie met warme belangstelling onthalen. Verder vertelde hij over enige artikelen van zijn hand:

Intellectual History Review“Het artikel waar ik reeds van gesproken had, met de titel “Boyle, Gaileo and Spinoza: Is Spinoza a strict Mechanical Philosopher?” zal in de Intellectual Historical Review 23 no 1 (2013) verschijnen. Dit speciaal nummer zal alle artikels van mijn conferentie bevatten.”

Nadat in het blog van 31 december 2009 al aangekondigd was dat er contact met Intellectual Historical Review was voor mogelijke publicatie van de lezingen van het in Parijs die maand gehouden Colloqium Galileo en Spinoza, blijkt nu dus dat er een verschijningsdatum is gepland: het eerste nummer van 2013! Nog 2½ jaar wachten dus. Wat moeten auteurs tegenwoordig toch een lange adem hebben, zolang als het duurt voor hun artikelen kunnen verschijnen.
Terug naar de berichten van Filip:

“Een ander artikel van mij onder de titel “Spinoza and Robert Boyle’s definition of Mechanical Philosophy” verschijnt dit jaar in de Historia Philosophica. De referenties zijn:
Buyse, Filip,  Spinoza and Robert Boyle’s definition of Mechanical Philosophy. Historia Philosophica, volume 8, 2010.”

Ik heb het artikel kunnen lezen en vond het een prima weergave van Spinoza’s filosofie in vergelijking tot de natuuropvattingen van Descartes en Boyle.
We spraken af dat hij een bewerking van zijn artikel voor dit weblog of de bijbehorende website gaat maken. We komen daar dus t.z.t. nog eens op terug.

Zie hier de website van Historia Philosophica dat eenmaal per jaar verschijnt. Aldaar zie ik nu dat het huidige/laatste nummer (nr 7 – dat van 2009) een artikel bevat van Vinciguerra, Lorenzo: “The Renewal of Spinozism in France: 1950-2000”
Het nummer van 2008 (nr 6) was een Spinoza-nummer, waarin o.a. het artikel van Filip Buyse: “Spinoza and Galileo Galilei : Adequate Ideas and Intrinsic Qualities of Bodies.” Dat had ik al eerder doorgegeven.

Filip verder: “Ik ben momenteel ook een artikel in het Frans aan het afwerken over Spinoza’s PPC, ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen.  Daarnaast ben ik ook, samen met enkele Fransen, bezig met de vertaling van het werk van Robert Boyle. Ik neem o.a. Boyle’s verhandeling over salpeter (On Nitre) voor mijn rekening, zoals je weet een essentieel element in de correspondentie tussen Spinoza en Boyle.

Begin augustus ga ik naar het ISSEI 2010  in Ankara, Turkije waar ik een lezing ga geven over “Spinoza and the New Science”.  Vorige week werd ik ook gevraagd om het artikel over “corpus” te schrijven in de Encyclopedie  “Spinoza and His Times”.”

Kortom, Filip Buyse krijgt het flink druk. Ik hoop dus maar dat hij tussendoor voldoende gelegenheid heeft om aan zijn website over Spinoza en wetenschap te werken.

Update 6 juli 2011

Het volgende werd door KTA1 Diest op dinsdag 1 maart 2011 op facebook  geplaatst.

Onze eigen Filip Buyse maakt cross-over tussen filosofie, geschiedenis en wetenschap!!!

Filip Buyse is doctorandus in de filosofie aan de universiteit van Parijs (Sorbonne) en in het ‘gewone’ leven leraar Wetenschappen aan het KTA1 te Diest. Op zaterdag 19 maart 2011 zal hij onverwachte verbanden blootleggen tijdens de werkwinkel Fysica. KTA1 Diest is uiteraard heel trots op haar ‘professor’ en zijn deskundige inbreng op deze lerarendag.

Filip Buyse zal tijdens zijn werkwinkel het werk en leven toelichten van Robert Boyle, de relatief onbekende wetenschapper-filosoof uit de 17e eeuw en het belang onderstrepen van The Royal Society. Hoe belangrijk Boyle wel was voor de ontwikkeling van de exacte wetenschappen zoals we die nu kennen, wil Filip duidelijk maken aan de hand van een veelzijdig portret: “Robert Boyle,” vertelt Filip,”ligt immers aan de basis van het huidige gedifferentieerde wetenschappelijk denken en was tevens oprichter van de Royal Society, die vorig jaar haar 350e verjaardag vierde.”

Filip vertelt begeesterd verder over Boyle:”Hij was één van de pioniers die de veelzijdigheid van de exacte wetenschappen in een vernieuwend daglicht stelde en bracht zo de ontwikkeling van de aparte wetenschappelijke disciplines tot stand (Fysica, Chemie en Techniek). Zo ontstond er dan ook in de 17e eeuw een nieuwe kijk op het filosofisch denken. Ik wil dan ook graag de deelnemers uitnodigen om vakoverschrijdend aan de slag te gaan en de onlosmakende link tussen geschiedenis, filosofie en wetenschappen in de lessen te illustreren. Zo hoop ik, samen met de deelnemers, de leerlingen aan te sporen kritisch na te denken over onze huidige manier van wetenschapsbeoefening.”

Filip Buyse verwelkomt alle leerkrachten dan ook heel graag op deze fascinerende Dag van Wetenschap, Wiskunde en Techniek.