Er bestaat een "Centrum Spinoza"

Een vorig blog bracht mij in herinnering dat ik van plan was een blogje aan de adviesorganisatie Centrum Spinoza te wijden. Er zijn wel eerder adviesorganisaties geweest die de naam van Spinoza droegen. Ik denk aan "BentoSpino" [cf.], dat overigens niet meer bestaat.

Henk Stil, oprichter/directeur van Centrum Spinoza is sinds 1984 organisatieadviseur, trainer en publicist op het gebied van arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en organisatieontwikkeling.
Ooit richtte hij het Centrum Spinoza - verbond hij Spinoza's naam én leer aan zijn adviesorganisatie.

Meteen op de openingspagina van de website van het Centrum Spinoza lezen we:

"Centrum Spinoza ontleent zijn naam aan een droom van de oprichter. De boodschap in die droom was om het leven van Spinoza te ontrafelen. Daarom ben ik zijn boeken gaan lezen en heb de nodige beschouwingen van en over hem tot mij laten doordringen.

Wat ik daarvan heb overgenomen en geleerd en overgenomen zijn de volgende waarden:

Spinoza dwingt de mens om de werkelijkheid onder ogen te zien

Spinoza leert dat we onszelf steeds moeten leren verbeteren en dat kennis en inzicht maakt dat je beter kunt handelen en gelukkiger wordt

Vrijheid van denken is een voorwaarde voor een veilige maatschappij (onderneming), waarin mensen hun gezamenlijke belangen op een redelijke wijze behartigen.

En tot slot: niets wat er aan positiefs in een valse voorstelling ligt, wordt opgeheven door de aanwezigheid van de waarheid als zodanig

Spinoza, een gedachtengoed dat heel praktisch is."

                                        * * *

Tot zover het citaat.

Tien dagen geleden stelde ik via het contactformulier van de website van het Centrum Spinoza een simpel vraagje:

Geachte heer Still,

Kunt u mij ook zeggen wanneer Centrum Spinoza is opgericht resp. onder deze naam is begonnen?
Ik wil er graag aandacht aan geven op mijn Spinoza-blog
Met vriendelijke groet,
Stan Verdult

Hierop kwam geen antwoord dus breng ik dit blogje dan maar zonder deze informatie.

Uit informatie van de KvK blijkt dat het Centrum Spinoza in Borsele gevestigd is. En die informatie (over een Centrum Spinoza in Borsele), zo herinner ik mij, kwam ik al vele jaren geleden tegen. Het bestaat dus al jaren.