Epimedium brengt andere Spinoza onder de aandacht

      

Epimedium in Maastricht is een particuliere instelling die inmiddels al heel wat jaren cursussen organiseert voor een breed publiek, gericht op algemene academische vorming voor een betaalbare prijs. Alle cursussen worden gegeven in Maastricht.

Mede op instigatie van de Spinoza Kring Limburg worden in het komende seizoen drie bijeenkomsten aangeboden onder de titel:

                            De andere Spinoza                             

op dinsdagen 13, 20 en 27 november 2012, 19.00-20.45 uur

Docent: Maarten Arends

Cursusbeschrijving
De Portugees-Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is vooral bekend van zijn Ethica en de Tractatus theologico-politicus, waarin hij een rationeel, wiskundig verantwoord godsbeeld probeert te construeren.
In deze cursus laten we die twee klassiekers links liggen en lezen en bespreken we enkele van de andere teksten die deze veelzijdige filosoof heeft geschreven. Bij elkaar geven deze teksten een goed beeld van het denken van Spinoza.

Cursusmateriaal
Een cursusklapper met teksten en vragen is bij de cursusprijs inbegrepen. Alle teksten zijn in het Nederlands. [hier méér]

Vermeldenswaard is ook het volgende aanbod.

   Onbekende helden van de filosofie

3 bijeenkomsten op woensdagen 16, 23 en 30 januari 2013, 14.00-16.00 uur
Docenten: Maarten Arends en Peter Janssen

Cursusbeschrijving
In deze cursus stellen we drie onbekende helden aan u voor. Filosofen die in hun tijd vaak heel populair waren, maar in de onze niet of nauwelijks meer worden gelezen. Tamelijk recente filosofen ook nog, en bovendien afkomstig uit ons eigen taalgebied. Hoogste tijd dus om deze helden opnieuw te ontdekken.

De Maastrichtse ex-priester Mathieu Schoenmaekers (1875-1944), bedacht een eigen variant op de theosofie, beïnvloed door Nietzsche en de wiskunde. In de kunstenaarskolonie Laren ontpopte hij zich als een goeroe, met volgelingen als Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Cornelia de Vogel (1905-1986) genoot internationaal roem als kenner van de klassieke filosofie. Daarnaast schreef ze (kritisch) over het katholicisme, waartoe ze zich in 1944 had bekeerd. Eigenzinnig als ze was wist ze zowel progressief als conservatief tegen de schenen te schoppen.

De Vlaamse Spinozakenner Antoon Vloemans (1898-1982) heeft een groot aantal boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte op zijn naam staan, maar schreef daarnaast ook oorspronkelijk werk.

[hier méér]