Een hoorcollege over Spinoza van de Universiteit voor Humanistiek

Met dank aan de ASK, die dit nieuws deze week bracht, kan ik hier doorgeven dat de website van de Universiteit voor Humanistiek in samenwerking met omroep Human een aantal hoorcolleges als mp3-bestanden aanbiedt. Deze zijn direct als podcast te beluisteren of te downloaden.

Het gaat om hoorcolleges resp. lezingen zowel uit de bachelor- als de masterfase van de studie van Harry Kunneman, Joep Dohmen en anderen. Onder andere ook van dr. Willeke Los, historica en docent geschiedenis van het humanisme. Zij verzorgde een viertal colleges "Uit de geschiedenis van het humanisme", over resp. de Renaissance, de Verlichting, Erasmus en Spinoza.

Uit de samenvatting:
Historica Willeke Los geeft een introductie op de TTP en de Ethica van Spinoza. Staat en kerk mogen volgens Spinoza het denken van mensen niet aan banden leggen. Hij was in zijn opvatting van vrijheid radicaler dan zijn tijdgenoten, bijvoorbeeld John Locke die enkel theologische vrijheid zou verdedigen. Dit maakt Spinoza bijzonder interessant voor het denken over vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.

Spinoza is niet alleen vanwege zijn opvattingen van vrijheid interessant, maar ook vanwege zijn ethiek. Hij is op zoek naar de diepe betekenis van geluk en een geslaagd leven. Hier hoort een zeer onorthodoxe opvatting van God bij.

Dit item - met tussendoor muziek van: Symon - duurt ca. 25 minuten. Zie hier de hoorcolleges aldaar onder het menu "onderwijs" - anders hier rechtstreeks de Spinoza-mp3. 

Mijn indruk
Je mag een gegeven paard dan misschien niet in de bek kijken, maar een gratis tekst, blog of college mag je wel beoordelen, vind ik.

Ik ben niet echt enthousiast over dit college. Wel goed (en moedig) dat dit soort colleges worden aangeboden, maar... was het niet beter geweest om een college te laten brengen door iemand die goed in dit onderwerp zit?

De stem van de spreekster is wat vlak/saai: ze lijkt vooral van blad voor te lezen, maar wat me vooral stoort is dat niet iets authentieks en ‘doorleefds’ wordt gebracht. Het is duidelijk dat Spinoza haar eigenlijke onderwerp niet is. Er wordt een lesje opgedreund, waarbij je – vooral waar het gaat om het vijfde deel van de Ethica, de scientia intuitiva, de amor intellectualis en het ‘ eeuwige voortbestaan van de geest’ (wat troost zou geven) - je afvraagt of de spreektster spreekt over iets wat ze zelf echt begrepen heeft.