Dirk Vekemans en zijn Spinoza-gedicht

Weer eens speurend naar Spinoza op het wereldwijde web leerde ik een Belgische kunstenaar kennen: Dirk Vekemans. Wie op zijn naam googelt komt behoorlijk veel tegen.

Hier zijn bio op een van zijn websites. Daar zijn onder 'publicaties' ook zijn andere websites te vinden, want hij is zeer veelzijdig en multimediaal bezig. De foto komt van zijn blogspot. Zie ook zijn andere blog Neue Kathedrale des erotischen Elends.
Ik kwam daar allemaal vanwege zijn duistere, maar intrigerende  gedicht Spinoza flowing through all eight pieces dat ik ineens op mijn pad tegenkwam en hier overneem. 

Spinoza flowing through all eight pieces
of my living room (here’s) (tonal modes)

Amending ze traffique de drogues

“Cognitionem unionis quam mens cum tota natura habet”

Ending, purposing, fail. We are not the ones.
Why did it turn out to be saving and not
storing files, who’s keeping track of these

Things? Are You? The regressio ad infinitum
never is actually and even that she owes completely to
her being thought. Watch the relentless monotony of

of the survivors howling, every one of them
contributing to the distracting petty
historiolae, the flight from the proper

ductus rationis. We all need to return
to the E-bay, please proceed to the E-bay.
The sharp One, selbstverständlich, quod

mihi utilius. In the absence of Progress
our Words are to stand centered in the
Waving Fields of Wild Flesh, a bilabial

auto-geneviève of sorts, sucking draught
to spit heat to cloud seas to take it all to
the river S near Babylon. As in: this is the

f***** dream boy, the one dream

you will never wake from, this is what
your mother and I have been denying
ourselves all those holidays for we are

not the ones no don’t look up don’t
at us don’t look into the story please
.
Union, ending, purposing. Fail. Union

Placeholder for part 2, an inverted Rose on the lack of conatus
in present-day output of the humanity app

:: ABC World News : The Forgotten Genocide watch »
:: Armenia : Genocide Denied watch »
:: BBC News : Armenia - The Betrayed watch »
:: Discovering My Father’s Village : Edincik watch »
:: Dr. Taner Akcam Interview watch »
:: Germany and the Secret Genocide watch »
:: Innocents Betrayed : Calculated Genocide watch »
:: iWitness : The Genocide Project watch »
:: Lecture by Prof. Vahakn Dadrian watch »
:: Screamers : Turkish Denial watch »
:: TIME Europe Magazine : The Armenian Genocide watch »
:: Turkey : Facing up to the Past watch »
:: Twenty Voices : The Events watch »
:: Voices watch »
:: Voices from the Lake : The Secret Genocide watch »

On Rilke being eaten clean in a can of worms

De geijkte wijze dient grondig herijkt. Een ordeverstoring
vindt plaats om een nieuwe woning te kunnen betrekken.
Quand les anges explodes, c’est le moment parfait pour
changer sa vie. Remove the battery pack by sliding the hatch

Forward firmly. Potentio referring both to empowerment
and to ability, hence the reductionist idea of potentiality.
We are not the ones. What is conventional needs to reconvene.
Throw bombs in the river, the fish will die, the water will get

Infested with infections. The problem will solve itself. Who
Are you anyway? Quod mihi utilius. Caute. Taking so much care
the darkness was sufficient
cause for Nietsche to turn him inside

Out. Simon de Vries. The is is the is qua issing. Count dracul,
le calculle sans cullotes de René the fileMan. Died, his lungs
infested with glass fibers trying to see a way in, out.
Dried,

neuts: sans cullotes: without pants. nickname for the french invaders of Flanders De geijkte wijze dient grondig herijkt. Een ordeverstoring
vindt plaats om een nieuwe woning te kunnen betrekken.:
quoted from Theo Zweerman "Spinoza's Inleiding tot de filosofie", ISBN 90 85061482

quod mihi utilius: latin for what is useful to me
glass fibers: Spinoza died from tuberculosis i think but his condition was severely worsened by breathing over his lensmaking
Caute: Latin for take care. Spinoza's emblème was a picture of a rose with this written beneath it

[van hier  en hier. Waar - in blauw -  'watch' staat, moeten oorspronkelijk links naar nieuwsregels geweest zijn, maar die werken alle niet meer - dus met het kopiëren van de tekst is niets verloren geraakt]

________________________________________________ 

En nog dit gedicht


SPINOZISTISCH TERPSITONEMANUAAL
01Jun07
Men dient u niet te natureren dan:
De klankband loopt, de indruk valt
& in het rode werpt het vlees gestalten,
Wast tot witte maan met zee de man.

Vermeerdert niet het vlak de vouw,
Het zicht wordt aan de lijn gesplitst
& waar haar zon op einders flitst
deelt als wachter mee de poort

een vrouw. (Het heeft, vrees ik,
weerom met lijf & lust te maken,
ogen die daartoe in ogenblikken
haken. Baruch zou het ronduit

laken. Inzicht dat in zich zo oplicht,
spreekt, maar wordt door woorden
weerom aan het zwijgen toegedicht.)
 
'terpsitone’: door het gehele lichamen te bedienen muziekinstallatie van de Russische uitvinder L.S. Termen.
‘manuaal’: wordt hier voornamelijk in de verouderde betekenis van ‘handleiding’ gebruikt
‘natureren’: verwijst naar het bekende spinozistische onderscheid tussen de natura naturans en de natura naturata

[van hier]

 _______________________________________

En dan dit... 

... Bijna niet aan te zien wegens de schrijnend cognitieve dissonantie van tenhemelschrijende foto's samen met schitterende polyfone zangstemmen.
Op 15 januari 2009 zette Dirk Vekemans deze video op YouTube. Hij maakte een indringende aanklacht door foto's van Michael Prysner ["atrocities by Israel, land of the chosen people"] te monteren bij een door Concerto Vocale olv René Jacobs gezongen deel uit de Vespro della Beata Vergine van Claudio Monteverdi.