Digitale rondleiding bewaart de Spinoza tentoonstelling van de BPH

Wat een goed initiatief van de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
Nadat de Spinoza-tentoonstelling Libertas philosophandi na verlenging met een maand na 24 oktober 2008 definitief was afgelopen, heeft men de goede gedachte gehad om alvorens de vitrines leeg te ruimen en de boeken weer aan de eigenaren in binnen- en buitenland terug te bezorgen, een digitale rondleiding op videofilm vast te leggen.

Mevr. dr. Cis van Heertum verzorgde vele malen de rondleiding. Het verhaal zat er bij haar dus goed in. Ze geeft hier zeer vaardig een to the point digitale rondleiding door de Spinoza tentoonstelling.

Een mooie herinnering voor hen (waaronder ik) die deze rondleiding meemaakten. En voor wie de tentoonstelling niet hebben kunnen bezoeken geeft deze ca 20 minuten durende rondleiding een goede impressie van wat zij hebben gemist. 

[toelichting van de BPH in de verleden tijd gezet]
"De tentoonstelling toonde werken van Spinoza, zijn vrienden en vijanden, deels uit eigen bezit van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, maar deels ook in bruikleen van andere instellingen in binnen- en buitenland. Er waren uiteraard veel Amsterdamse drukken uit de 17de eeuw te zien, want Amsterdam gold als een vrijhaven waar in een bepaalde mate gedrukt kon worden wat elders verboden was.

De titel van de expositie Libertas philosophandi, vrijheid om te filosoferen, sluit aan bij een van Spinoza’s diepste overtuigingen. Voor hem was de vrijheid van denken grenzeloos, maar daarbij mocht niemand in zijn waardigheid worden aangetast.  Dat Spinoza radicale standpunten innam, werd hem door de theologen van zijn tijd niet in dank afgenomen, maar zijn ideeën zijn tijdloos gebleken."

Van de tentonstelling werd tevens een brochure in PDF gemaakt [klik op onderstaand affiche]

Voor hen die het boek Libertas philosophandi aanschaften:
er is aldaar ook een lijst met errata bij de eerste druk in pdf te downloaden.