De Spinozabuste van Alfred Heinrich Hüttenbach

Het volgende Spinozabeeld dient nog aan mijn verzameling Spinozabeelden te worden toegevoegd. 

Door de Duitse joodse beeldhouwer Alfred Heinrich Hüttenbach (1897 - 1960) werd een Spinozabuste vervaardigd die op 17 mei 1931 aan de Stichting Domus Spinozana werd overgedragen.

“De vereerders en vrienden van Spinoza zijn onvermoeid bezig, het woon- en sterfhuis van den wijsgeer op de Paviljoensgracht te maken tot een klein heiligdom van den Spinozageest en de Spinozastudie. Wijlen den heer Eckstein bracht er een groot deel van zijn zeldzame boekerij en gistermorgen was dr. C. Gebhardt uit Duitschland overgekomen om een bronzen buste van den wijsgeer, werk van den Duitschen beeldhouwer Alfred Heinrich Hüttenbach aan de Stichting over te dragen. Zoo eenvoudig mogelijk, enkel voor een intiemen kring van genoodigden, heeft deze overdracht plaats gehad. […]
Er zal vermoedelijk over Hüttenbachs werk verschillend geoordeeld worden, maar allen zullen het hier over eens zijn, dat het Spinozahuis een geschenk van vroomheid en eerbied rijker is geworden, heelemaal passend in de sfeer van dit heiligdommetje, dat meer en meer wereldbetekenis krijgt. En daarom mogen wij niet jaloersch er over zijn, dat nog geen landgenoot er in slagen mocht, Spinoza een geestelijk monument in lichamelijke afbeelding te stichten.” In: Het vaderland maandag 18 mei 1931 - PDF

Het aan Hendrik van der Spyck toegeschreven Spinoza-portretje (dat in het bezit is van het Koninklijk Huis) zou Hüttenbach tot zijn creatie hebben geïnspireerd. De buste werd in het tuintje van het Haagse Spinozahuis op een voetstuk geplaatst, dat opgetrokken werd uit oude tegels die in dat Haagse Spinozahuis gevonden waren.

                                       (Fotograaf onbekend)

Onderstaande portretgravure (naar 't schilderijtje van Hendrik van der Spyck) werd opgenomen in de Ethica-vertaling van Van Suchtelen en zou volgens 't bijschrift Spinoza moeten voorstellen op 39-jarige leeftijd. [Van DBNL]
Ik zie de gelijkenis van het beeld van Hüttenbach er niet zo aan af. Het portret is trouwens duidelijk van een jongere dan 39-jarige man.
Heb een iets scherpere beeltenis via hier binnengehaald.

                   

Over deze Alfred Heinrich Hüttenbach (1897 - 1960) heb ik verder op internet niets kunnen vinden, behalve dan dat hij kennelijk ook 'Buchschmuck' verzorgde [zie hier]

Foto van de Spinozabuste van Hüttenbach en informatie uit het boekje Guido van Suchtelen, Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht. Levensbericht van een Haags monument 1646 - 1977. Voorhoeve Den Haag, z.j. (1977)

Aanvulling 31 mei 2012

                     
Foto in de vitrinekast van het museum het Spinozahuis Rijnsburg.

           
Spinozabuste van Alfred Heinrich Hüttenbach (ca 1930) - afb. 34 in Simon L. Millner, The face of Benedictus Spinoza (New York, Machmadim, 1946)

Dat Alfred Heinrich Hüttenbach joods was en afkomstig uit Worms bleek uit de Sonderausstellung "Jüdische Künstler" im Jüdischen Museum Worms (31.05. - 30.09.2007 Wormser jüdische Künstler), waarin ook deze werken van hem getoond werden.


               Zeichnung Trauerndes Paar von Alfred Hüttenbach

 

 

 

 

 

 

 

Skulptur Tänzerin von Alfred Hüttenbach - 1933

 

NB zijn sterfdatum vond ik hier.