David Bidney (1908 - 1987) 'a renown Spinoza scholar' die Spinoza als incoherent zag w.b. de conatus

Zo gerenommeerd kan hij nu ook weer niet geweest zijn, als je ziet hoe weinig naar hem verwezen wordt. Weer een voormalige Spinoza-geleerde die geen eigen internetpagina heeft. Daar ga ik dus iets aan doen. Ik stuitte op hem doordat zijn Spinozaboek genoemd wordt in Matthew Kisner & Andrew Youpa (Eds.), Essays on Spinoza's Ethical Theory [2014 – zie blog] waarin gewezen wordt op boeken van LeBuffe's From Bondage to Freedom en Kisner's Spinoza on Human Freedom—in welke rij ze hun eigen boek plaatsen: “the first such books since Bidney's The Psychology and Ethics of Spinoza (1940).” Verderop zal ik laten zien dat recent op Bidney wordt voortgebouwd. Hij is niet helemaal vergeten. Maar nogmaals, er is geen wikipedia of biografische pagina aan hem gewijd - tenzij dan deze archiefpagina van zijn universiteit over de ‘David Bidney papers, 1930-1974’, waar enige gegevens te vinden zijn.

David Bidney werd geboren op 25 september 1908 in een joods gezin in de Oekraïne (toen Russisch). Naar Amerika gekomen volgde hij lessen aan de University of Toronto, waar hij in 1928 z’n BA en in 1929 z’n MA behaalde.  Vervolgens stapte hij over naar Yale University waar hij in 1932 z’n PhD behaalde met een dissertatie over Spinoza. Hierna bekleedde hij verschillende posities. o.a. als Instructor in Philosophy aan de Yale University, a Guggenheim Fellowship in Anthropology in 1950, tot hij in september 1950 verbonden werd aan de Indiana University als Associate Professor in het Department of Anthropology. In 1955 werd hij er Professor en op 1 juli 1974 ging hij met emeritaat. Hij overleed in 1987.

Gedurende zijn professoraat aan de Indiana University, was hij uiterst actief lid van de academische wereld, presenteerde vele papers, publiceerde veel artikelen en schreef boeken op de terreinen antropologie en filosofie. Hij was “a renown Spinoza scholar” [cf.].

Als ass. professor of anthropology and philosophy aan de Indiana University publiceerde zij z’n hoofdwerk, dat een standaardwerk werd, later herdrukt werd en nog steeds verkrijgbaar is: Theoretical anthropology (1953, 2e editie 1996 – books.google)

 

 

 

 

Over Spinoza schreef hij de volgende boeken en artikelen:

Bidney, David. The idea of value and the metaphysics of Spinoza. Ongepubliceerde dissertatie, Yale University, 1932

Bidney, David. "Value and Reality in the Metaphysics of Spinoza." In: The Philosophical Review, Vol. 45, No 3  (May 1936): pp. 229-244. Een gedeeltelijke samenvatting van zijn dissertatie (zoals hij zelf aangaf)

Bidney, David. "The Problem of Substance in Spinoza and Whitehead." The Philosophical Review (1936): 574-592. [PDF]

Bidney, David. The Psychology and Ethics of Spinoza. A Study in the History and Logic of Ideas. New Haven [e.a.] : Yale Univ. Press, 1940. - XV, 454 pp. Herdruk New York, Russelland Russell, 1962. Volgens hemzelf een vervolg op zijn dissertatie.

Mevr. C. L. Thijssen-Schoute gaf er een voor haar doen sympathieke korte bespreking van in de Mededelingen, 57e jaarverslag 1953-54, Brill, Leiden, 1954 [books.google 

 

Hij redigeerde in 1963 een uitgave van Benedictus de Spinoza, Earlier philosophical writings: The Cartesian principles and Thoughts on metaphysics. [Cf.] Curley schreef een commentaar op Bidney's interpretatie van de PPC [PDF].

Door de mededeling in het boek van Kisner & Youpa kreegik interesse in Bidneys Spinozaboek dat ik voor 30 euro bij het Spinoza-antiquariaat in Amsterdam kon aanschaffen. Het is afkomstig uit de bibliotheek van Albert Kloezen, wiens ex libris er ingestempeld is. Ik ben blij het ontdekt te hebben: heb er veel uit opgestoken. Zoveel is duidelijk: Bidney heeft heel veel studie gemaakt van het werk van Spinoza. Een enkele keer zat hij er naast, maar zijn analyses zijn voortreffelijk informatief.

Kortom, het wordt tijd voor Bidney. Er volgen nog enige blogs.

 

_______________________________

De blogs over David Bidney

15-07-2015: Niet Kant maar Spinoza bracht een werkelijk copernicaanse revolutie

22-07-2015: David Bidney (1908 - 1987) 'a renown Spinoza scholar' die Spinoza als incoherent zag w.b. de conatus

23-07-2015: David Bidney (1908 - 1987) en de analysemethode die hij op Spinoza beweerde toe te passen

23-07-2015: Hoe David Bidney’s Spinoza-boek als een bom insloeg – een intermezzo

25-07-2015: David Bidney (1908 - 1987) over de conatus

27-07-2015: David Bidney (1908 - 1987) slotbeschouwing