Daniel Schneider, een nieuw opkomende Spinoza scholar om in de gaten te houden

Het blog dat ik nodig vond te schrijven over een hoofdstuk dat Eric Schliesser bijdroeg aan een al lang in de maak zijnd "handboek" over Spinoza, deed mij deze graduate filosofiestudent ontdekken, Daniel Schneider, die deze maand bij Steven Nadler promoveert - of misschien al gepromoveerd is. [Merkwaardig dat op de website van de University of Wisconsin–Madison de gegevens over promotie-bijeenkomsten niet te vinden zijn: althans ik kon ze niet ontdekken tussen de agenda met vele andere educatieve, culturele en sportieve activiteiten. Je zou toch zeggen dat het bij promoties om een belangrijk einddoel van universiteiten gaat, waaraan groot belang zou worden gehecht. Misschien is dat ook wel zo, maar niet op de website.]

Zijn dissertatie is getiteld: Certainty in Spinoza’s Rationalism Spinoza’s Method of Certainty. Meer erover is te lezen aan het eind van zijn CV ik vond het boeiend om te zien. [Correctie 26-3-2016]  

Op vrijdag 30 mei zal de dan jonge doctor een lezing geven tijdens het 16e jaarlijkse South Central Seminar in Early Modern Philosophy aan de Texas A&M University over: “Spinoza Was a Methodist—No, Seriously”. [Cf.] Zijn abstract:

"In "The Problem of the Criterion," Roderick Chisholm argued that Spinoza was an epistemic Particularist. By this, Chisholm meant that Spinoza thought that philosophical enquiry begins with what is already known. Chisholm contrasts the Particularism he read into Spinoza, with the Methodism he read into Descartes, who, according to Chisholm, began his philosophical enquiry with a method that allowed him to distinguish cases of knowledge from cases of mere belief. Today, Spinoza is commonly read as an epistemic Metaphysicalist, that is, as a philosopher who derives his epistemology from a metaphysical theory. In this paper, I argue that Spinoza is, in fact, properly read as a sort of Cartesian Methodist - I argue that Spinoza constructs his philosophy from a method of certainty."

Klinkt interessant, veelbelovend.

Hij heeft twee publicaties en die zijn allebei als PDF op internet te vinden:

"A Spiritual Automaton: Spinoza, Reason, and the Letters to Blyenbergh". In het themanummer "Letters by Early Modern Philosophers" van Society and Politics, waarvoor Filip Buyse de gevraagde redacteur was [cf. blog) [PDF]

•   "Spinoza’s PSR as a Principle of Clear and Distinct Representation". In Pacific Philosophical Quarterly, Volume 95, Issue 1 [March 2014] [PDF bij de auteur, maar fraaier is het PDF bij het tijdschrift zelf, waar alle artikelen van het laatste nummer open downloadable zijn]
 "Abstract: It is argued first, that Spinoza’s Principle of Sufficient Reason (PSR) is best seen as an auxiliary premise and not as an axiom of the Ethics; second, that Spinoza held the PSR to be a self-evident truth that indicates a necessary condition for clearly and distinctly representing the existence or non-existence of a thing; and third, that this interpretation of Spinoza’s PSR explains the near absence of the PSR within the demonstrations of the Ethics as well as the importance of the principle in Spinoza’s thought."  

Daar op dit blog al vaak over de plaats en betekenis van het PSR bij Spinoza is gereageerd (en met name bezwaar gemaakt tegen het accent op intelligibiliteit door Della Rocca), raad ik lezing van dit artikel ten stelligste aan. Het is om te beginnen al geschreven in een heerlijk heldere stijl, maar behalve dat is de auteur zeer goed op de hoogte: een lust om te lezen! Een verademing!

Ik ben benieuwd of zijn lezing met die grappig speelse titel

• "Ontological arguments don't work except when they do" [cf. blog], ook nog ergens als artikel gaat verschijnen.  

Op zijn CV is te lezen dat hij als Research Assistant for Steven Nadler: "Constructed an exhaustive bibliography of pre-1850 editions of Spinoza's Political and Theological Treatise."

En zie, in zijn 'Acknowledgments' in zijn A Book Forged in Hell [2011] schrijft Steven Nadler: "I also want to thank Daniel Schneider, a graduate student in the Department of Philosophy at the University of Wisconsin–Madison, for research on the publication history of the Tractatus Theologico-Politicus."

En nu dus gepromoveerd of binnenkort promoverend. Ik hoop dat we meer van hem gaan vernemen.

                                              * * *  
Aanvulling 26-3-2016: van zijn Facebook-pagina