Dagblad Trouw heeft het weer helemaal goed gemaakt…

… vandaag heeft Trouw in de bijlage de Verdieping een uitgebreid artikel over Spinoza - over de aandacht die er in Nederland voor onze filosoof bestaat: “Baruch Spinoza is helemaal hip.” Ik zal dadelijk mijn titel verklaren; nu eerst iets over de inhoud. Het stuk staat sinds vanmiddag ook op de website van Trouw.

 

De opvallend grote illustratie van Anne Caesar van Wieren mag er wezen: Spinoza in onze tijd.

Aanleiding voor het artikel is het symposium “De Casus Spinoza” dat komende zondag in De Rode Hoed zal worden gehouden [cf. blog]. Aardig vind ik de rol van Ronit Palache die de initiatiefneemster blijkt te zijn. Het was me al opgevallen dat zij als privé persoon tussen de organiserende instellingen stond: de Universiteit van Amsterdam/Hebreeuwse en Joodse studies, Crescas Instituut voor Joodse Educatie en zij dus. Dat wordt nu duidelijk uit dit artikel. Zij is traditioneel joods dus waarschijnlijk orthodox opgevoed, is nu werkzaam bij uitgeverij Prometheus en had in 2011 een brief geschreven aan de Portugees-Joodse gemeenschap met de vraag waarom de banvloek tegen Spinoza nooit was opgeheven. Daarop kreeg ze nooit antwoord. Wij weten uit Steven Nadler’s artikel "Judging Spinoza" in The Stone van 25 mei 2014, de opiniepagina van The New York Times voor filosofen en andere denkers, dat opperrabijn Toledano van de Amsterdamse Sefardische gemeente vier adviseurs om hun mening over de ban had gevraagd – en dat het besluit was om wat die ban betreft alles te laten zoals het was [cf. blog en blog]. Enfin, Ronit Palache besloot toen dat symposium te organiseren, waarop onder meer opperrabbijn Toledo, Steven Nadler en Jonathan Israel zullen spreken.

In het artikel, geschreven door Leonie Breebaart, komt iets van het indrukwekkende project van Jonathan Israel aan de orde en geeft Piet Steenbakkers een relativerende kanttekening bij de opvatting dat Spinoza van invloed zou zijn geweest op de ontwikkeling van de mensenrechten. In kaders is kort iets te vinden over Spinoza leven, zijn leer en over recente en lopende activiteiten op het terrein van symposia, lezingen, kunst, film, boeken en… wordt dit blog vermeld met de notitie: "houdt Spinoza-activiteiten bij. "

Ik zou zeggen: koop die krant! Een fraai collector item.

Dan over wat Dagblad Trouw  weer helemaal goed heeft gemaakt… [Ik heb dit in een nieuw blog ondergebracht]