Cultuurraad van Kapelle op Zuid Beveland organiseert cursussen die wijzen naar Spinoza

De Cultuurraad van Kapelle op Zuid Beveland begon in 2008 met een jaarlijkse cyclus van drie filosofie avonden en dankzij de belangstelling doen ze dat nog steeds. Aan het programma van dit jaar is te zien dat de organisatoren duidelijk affiniteit met Spinoza hebben.

Een programma met Socrates en Plato (maar niet Aristoteles “want daar hield Spinoza niet van”), de Stoïcijnen (“omdat Spinoza daar ook door geïnspireerd werd”) en Epicurus (“waar Spinoza ook wat mee had”). Is dit geen mooie motivering om daarmee een vermelding op dit Spinoza-weblog binnen te halen? Ik doe hun graag het genoegen het programma hierna op te nemen:

FILOSOFIE.          DE OUDE GRIEKEN KOMEN NAAR KAPELLE.

Bijna iedereen kent hun namen, maar weinigen weten iets van hun leven en denken: De oude Griekse filosofen.

Wij van de Cultuurraad zorgen er dit jaar voor dat u hier in Kapelle via enige goede en ter zake kundige sprekers, kennis kunt nemen van een aantal Europese denkers die aan de wieg stonden van de Westerse filosofie.

Dat doen we met 3 filosofieavonden volgens het vertrouwde protocol:

Aanvang 20.00  uur. Ca. een uur uitleg, een pauze en dan vraag en antwoord met het publiek.

 

1e Filosofieavond.

Woensdag  13 januari 2010. Socrates en Plato door dr. Paul Juffermans.

Locatie: De HeyZon, Jufferswegje 31, in Kapelle

Socrates heeft nooit een boek geschreven! We weten alles van hem via zijn leerling Plato. Waarom dronk Socrates de gifbeker? Waarom kennen wij de naam van deze oude baardige mannen uit de grijze Griekse oudheid nog steeds?  Ze liepen daar 2400 jaar geleden rond en praatten met hun leerlingen en andere mensen in Athene.

Ze hielden meer van discussie en gesprek dan van schrijven.

Wat was hun levensvisie? Waarom noemen wij dit het begin van de Europese filosofie, ja zelfs van de Europese cultuur?

U hoort het deze avond. 

Paul Juffermans is arts en doctor in de geneeskunde, maar is op latere leeftijd ook nog doctor in de filosofie geworden. Hij zal ons vanavond over de bronnen van de westerse filosofie vertellen.

 

2e Filosofieavond.

Woensdag  27 januari 2010. De stoïcijnen door dr. Teun Tieleman.

Locatie: De HeyZon, Jufferswegje 31, in Kapelle

De Stoa of stoïsche filosofie ontstond 250 jaar vóór Chr. in Griekenland. Stoa betekent zuilengang. Het gedachtegoed van deze filosofische stroming werd later door de Romeinen in het oude Rome overgenomen. Het doel van de stoïcijnen was het vinden van menselijk geluk. Voor hen was vooral kennis van belang. Op emotie en gevoel hadden ze het niet zo. Hun filosofie was allesomvattend. Net als een religie trachtten de stoïcijnen op alles in het leven een antwoord te vinden, ook op ethisch en sociaal terrein.

Onze spreker van vanavond is een erkend expert in deze tak van filosofie en legt ons die graag uit. Teun Tieleman is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en was het laatste jaar gastdocent in Los Angeles, maar de taal van deze avond zal natuurlijk onvervalst Nederlands zijn.

 

3e Filosofieavond.

Woensdag 10 februari 2010. De filosoof Epicurus door Drs. Miriam van Reijen.

Locatie: De HeyZon, Jufferswegje 31, in Kapelle

Epicurus werd geboren op Samos ca. 300 jaar voor Chr.

Hij leefde en filosofeerde het grootste deel van zijn leven in Athene. Weer een man die met een baard en een laken over de schouder rondliep in een grote tuin, in gezelschap van vrienden maar ook – heel bijzonder in die tijd – van slaven en vrouwen. Waar leefde deze man van?  Wat waren zijn ideeën? Ook hij had in elk geval het menselijk geluk voor ogen. De mens moet zoveel mogelijk genieten, een uitspraak die ons moderne mensen op het lijf geschreven is. Maar Epicurus dacht dat daarvoor juist een sobere levensstijl de beste garantie bood. Te veel luxe was uit den boze. Waarom?  Dat zal Miriam van Reijen ons op een levendige manier vertellen. U mag veel vragen stellen, want dan is Miriam op haar best.

 

Kaarten a € 5,00 verkrijgbaar bij de gemeentebalie Kapelle of telefonisch 0113 333193.

Zie ook:   www.kapelle.nl>zorg en welzijn>cultuurraad