Boek op komst over "Obama’s Spinozian vision"

Er was in Amerika nogal wat te doen over het feit dat Barak Obama in speeches vaak stelde dat het nationale motto van de VS was 'E pluribus unum' [uit velen één] – een progressieve uitspraak waarin vooral Democraten zich vinden. Daarin werd hij aangevallen vooral door conservatieve Republikeinen die meenden dat het motto was “In God We Trust”, voor weer anderen was dat “Liberty”. Een jaar geleden nam het Congres zelfs met 396-9 een motie aan, voorgesteld door de republikein Randy Forbes, waarin bevestigd werd dat dé Amerikaanse leuze was “In God We Trust” – díe moest op scholen en overheidsgebouwen aangebracht worden, en niet 'E pluribus unum’, zoals in het bezoekerscentrum bij het Capitool in steen is gebeiteld. Obama vond dat maar geneuzel. Hoe dan ook, Obama werd gevraagd om in toespraken vaker de naam van God in de mond te nemen (wat hij daarna meen ik ook wel is gaan doen). In mei van dit nieuwe jaar gaat een boek verschijnen dat nog eens aan dit motto refereert:

Ruth O'Brien, Out of Many, One. Obama and the Third American Political Tradition. University of Chicago Press, 2013

Die "derde politieke traditie" zou teruggrijpen op Spinoza!

Voor de omschrijving van het boek verwijs ik naar de website van de uitgever. Hier neem ik de samenvatting over die de schrijfster op haar website geeft. Een minpuntje vind ik wel dat ze Spinoza als theoloog aanduidt.

"American political thought has been dominated by two contrasting traditions: A minimalist, weak state supporting neoclassical capitalism and strong individual rights (Locke), and a relatively strong welfare state with regulatory capitalism (Rousseau).  Obama revitalized a third tradition in American politics, one of democratic progressivism that privileges neither the individual nor the state but promotes the interaction, the interconnectedness, and the interdependency between the two, all premised upon inclusivity and difference. Obama’s vision is radical, not in economics but in how it strips the American middle class of its white, male, Anglo-Saxon, Christian, heterosexual, affluent, suburban connotations.

Obama cultivates a collaborative state, market, and society that facilitates freedom and mediates equality and earned egalitarianism in a cosmopolitan collectivity of shared, yet shifting, alliances that help govern the public, the private, and the social spheres. This third tradition articulates the 17th-century theologian Baruch Spinoza’s ethics about power, mutual reliance, and enlightened self-interest and obligation or responsibility through the real-world perspectives of Alinsky, Dewey, Arendt, Du Bois, and Niebuhr. Obama’s Spinozian vision can be seen in such areas as civil rights for LGBTers and immigrants, healthcare, financial regulation, education, climate control, and multilateralism.

Spinozian governance embodies a part of our frontier perspective, not as cowboys but as pioneers relying on each other in a wagon train.  Depending on and being accountable for one another, Obama proclaimed, is essential to the American individual, society, market, and state in the 21st century – an indispensable part of their very democratic existence. [Hier]

Reacties

De naam 'Spinoza' levert positieve associties op. Alles waarbij men een goed gevoel heeft, wordt daarom maar aan hem toegekend, ook al is er gezien vanuit zijn werk geen aanleiding toe. Net als hier gooit men ook daar in Amerika met de pet als het om zijn identiteit gaat. Als Locke en Rousseau buiten de 'derde' weg vallen, wat kan er dan nog voor de historische Spinoza overblijven? Maar wie weet is de hier gegeven informatie te schaars om de auteur van vals of misleidend naamsgebruik te beschuldigen.