Australische conferentie over Spinoza's Provocations

Aan de Western Sydney University zal weer eens een Spinoza-symposium plaats hebben op 1 en 2 dec. 2016. Thema: Spinoza's Provocations

´There is an explosion of interest in Spinoza's philosophy in the past decade or so. What characterises this revival of interest is an increasingly wider perspective in examining his works. His politics is viewed in conjunction with his metaphysics and his ethics is seen in dialogue with his epistemology. In addition, there are new avenues of research, for instance, by asking how Spinoza's philosophy might help us examine art and literature.

This conference will explore some of these diverse perspectives that cannot be classified under one field of philosophy but which function instead as provocations to thinking through issues that matter today. [Cf. aldaar]

Het bericht wordt geïllustreerd door de Spinoza-illustratie die Anne Caesar van Wieren maakte bij een groot artikel van Leonie Breebaart in Trouw op 1 dec. 2015: “Baruch Spinoza is helemaal hip”. Aanleiding was de Casus Spinoza, het symposium dat vijf dagen later over Spinoza’s ban zou worden gehouden. De herkomst van de illustratie staat er niet bij. 0ver provocatie gesproken…?