Art Amsterdam, Tijdelijk Museum Amsterdam en Spinoza Manifestatie 2009 druk met Spinoza in de weer

Maastricht mag dan de Tefaf hebben, in Amsterdam wordt dit jaar de 25e beurs voor hedendaagse kunst gehouden. Tot 2006 voerde deze beurs de naam KunstRAI, vanaf dat jaar werd het Art Amsterdam. Het is een groot project waaraan tientallen binnen- en buitenlandse galeries, kunsthandels, kunsttijdschriften en kunstenaarsinitiatieven meedoen.  

Maastricht kent al vele jaren in mei de KunstTour. Amsterdam organiseert tijdens Art Amsterdam nu al enige jaren het 'Tijdelijk Museum Amsterdam'. Dat beschouwt Amsterdam gedurende die periode even als museum, waarvan de instellingen voor hedendaagse kunst de museumzalen vormen, met de routes van plek naar plek als museumgangen.
Het lijkt allemaal op elkaar, maar is toch anders. Waarom ik er hier aandacht aan geef, heeft ermee te maken dat dit jaar Spinoza op een of andere manier door deze evenementen wordt... eh... omarmt.

Tijdens het maken van dit blog ging de website van www.tijdelijkmuseumamsterdam.nl/ nog helemaal over 2008, maar inmiddels wordt doorgelinkt naar 2009. Daar is een en ander te ontdekken wat voor Spinoza-geïnteresseerden van belang kan zijn. Wat lezen we daar namelijk:

Spinoza Manifestatie 2009

De Spinoza Manifestatie (hier op dit weblog) die in 2009 in tijd Art Amsterdam zal overlappen – en daarmee het Tijdelijk Museum – vormt een uitzonderlijke gelegenheid om samen te werken. Enerzijds zijn er de praktische aspecten vanwege het samenvallen van zoveel manifestaties van hedendaagse kunst in mei, daarnaast is de Spinozamanifestatie inhoudelijk zeer waardevol. Het denken van Spinoza is inspirerend en onverminderd actueel, waarbij het TMA zich met name aangetrokken voel tot de ‘traktaten’ over politiek en democratie. Hiermee zal in 2009 meer de politieke kant van kunst opgezocht worden.

Spinoza en democratie

De voornaamste ideeën van Spinoza gaan over de maatschappij waarin hij leefde en het opzoeken en bevragen van de grenzen van tolerantie en de vrijheid van meningsuiting. Ons huidig politiek bestel staat van diverse kanten ter discussie. Waar liggen de grenzen van ‘vrijheid van meningsuiting’, hoe gaan we om met het publieke domein, hoe blijven minderheden en andersdenkenden aan het woord, hoe kunnen we democratie verdedigen en beschermen? De hedendaagse kunst is bij uitstek het domein van de andere ideeën, van de alternatieve beelden en het vrije denken. In het verlengde daarvan willen we met TMA2009 de discussie over kunst en democratie bevorderen.

Tijdelijk Museum Amsterdam en Sandberg Instituut Ontwerpen

Voor de editie van 2009 zal samengewerkt worden met de master-studenten ‘ontwerpen’ van het Sandberg Instituut. Ondergetekende* is hoofd van de afdeling ontwerpen, alwaar de studenten, gevoed door de politieke traktaten van Spinoza, het Tijdelijk Museum Amsterdam gestalte zullen geven.

Concept

Studenten Sandberg Instituut: “We leven in een maatschappij waar op het moment de vrijheid van meningsuiting en tolerantie veelbesproken onderwerpen zijn. Om dit gegeven te onderzoeken hebben we recente uitspraken gezocht van Nederlandse en internationale politici. Een aantal van deze ‘soundbytes’ spelen in op de hedendaagse tendens dat sommige politici ‘power-quotes’ gebruiken of populistische uitspraken doen om zo constant aandacht te vragen van het publiek. Om dit gegeven te vervreemden, multi-interpretabel te maken en de bezoekers van TMA over de verschillende onderwerpen te laten reflecteren, hebben we een principe ontwikkeld. Dit ‘systeem’ legt een vreemd, en soms poëtische filter over de politieke onderwerpen. De stelregel is eigenlijk heel eenvoudig: in de soundbites vervangen we één of meerdere kernwoorden door de woorden kunst of kunstenaar. Deze aanpak speelt met de vraag in hoeverre kunst en politiek zich tot elkaar verhouden. We proberen, zonder over specifieke politieke gevoelige uitspraken te doen, de idee van vrijheid van meningsuiting en het domein van de kunst aan elkaar te koppelen.” Tot zover geciteerd uit dit document.

Ik houd m'n hart vast... Hoeveel Spinoza zal hierin terug te vinden zijn?

                     

*)

Wie die ondergetekende' is, blijkt niet uit het stuk, maar dat zal de initiatiefneemster en maakster van het 'Tijdelijk Museum Amsterdam' wel zijn, Annelys de Vet. Annelys de Vet is a cricital graphic designer, based in Brussels and Amsterdam, lezen we op mediamatic.net waar ook haar portret te vinden is.